جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

پنجشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۰ ب.ظ

اولین سالگردافتتاح وبلاگ شعبه ی والفجر

پنجمین سال تاسیس جمعیت طلوع رهایی رستا مبارک...


تصاویر فوق العاده زیبای گل های رز


۱۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۷ ، ۱۷:۱۰
وبلاگ شعبه والفجر
سه شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۷، ۰۹:۰۲ ب.ظ

تعادل بالاتراز درمان

به نام خالق بی همتا

درروز یکشنبه  مورخ 1397/04/02کارگاه آموزشی باموضوع تعادل بالاتراز درمان بادبیری آقای محمدحضرتی وآموزشگری سرکارخانم حضرتی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.


۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۲۱:۰۲
وبلاگ شعبه والفجر
سه شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۷، ۰۸:۳۸ ب.ظ

دلایل عودمجدد

به نام خالق بی همتا

درروز پنج شنبه مورخ 1397/03/31کارگاه آموزشی باموضوع عوامل عودمجددباآموزشگری آقای سعیدصفرپورودبیری سرکارخانم اسناددرشعبه ی والفجر برگذارگردید.


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۲۰:۳۸
وبلاگ شعبه والفجر
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۲۹ ب.ظ

صبردرمسیردرمان

به نام خالق بی همتا

درروز سه شنبه مورخ 1397/03/29کارگاه آموزشی باموضوع صبردرمسیردرمان بادبیری اقای یوسف صحبتی وآموزشگری سرکارخانم پاکنژاددرشعبه ی والفجربرگزارگردید.


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۹
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۰۱ ق.ظ

نظم

به نام خالق بی همتا

درروز یکشنبه مورخ 1397/03/20کارگاه آموزشی باموضوع نظم باآموزشگری سرکارخام حسن پور ودبیری آقای عباس عظیمی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.

Related image


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۷ ، ۰۱:۰۱
وبلاگ شعبه والفجر

فراموش نکنیم :


تصمیم گیری در دوراهی


دوست من درمسیراعتیادسه راهی وجودندارد.فقط دوراه موجوداست :

1-مصرف کردن مواد مخدر

2- مصرف نکردن ورهایی از بنداعتیاد


برای مادانشپذیران چیزی به عنوان یک بارمصرف ومصرف تفننی وجودندارد.صفحه سفیدرهایی مان رابایک بارمصرف سیاه وسیاهتر میکنیم .پس بایدباخودتسویه حساب کرده ومشخص کنیم که درکدام یک از این دومسیر مابقی سرنوشتمان رارقم خواهیم زد.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۴
وبلاگ شعبه والفجر
سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰ ب.ظ

جشن دومین سال رهایی دانشپذیر حمید

به نام خالق بی همتا
درروز سه شنبه مورخ 1397/03/01کارگاه جشن باشکوهی به مناسبت دومین سال رهایی دانشپذیر حمیدبه راهنمایی آقای عسگری درشعبه ی والفجربرگزارگردید.


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۰
وبلاگ شعبه والفجر
سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۵۴ ب.ظ

جشن اولین سال رهایی دانشپذیرسعید

به نام خالق بی همتا

درروز سه شنبه مورخ 1397/02/25جشن باشکوهی به مناسبت اولین سال رهایی دانشپذیرسعید به راهنمایی آقای عسگری درشعبه ی والفجربرگزارگردید.۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۴
وبلاگ شعبه والفجر
سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۰۸ ق.ظ

نردبان موفقیت

کارگاه تسهیلگری با آموزشگری جناب آقای ایمان غفوری وسرکارخانم آزادرتاریخ 1397/02/20شعبه ی والفجر۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۷ ، ۰۱:۰۸
وبلاگ شعبه والفجر
جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸ ب.ظ

پنجمبن سال رهایی دانشپذیر ابوالفضل


به نام خالق بی همتا
درروز سه شنبه مورخ 1397/02/18جشن باشکوهی به مناسبت پنجمین سال رهایی دانشپذیرابوالفضل به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی درشعبه ی والفجربرگزارگردید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۳:۴۸
وبلاگ شعبه والفجر