جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲ ب.ظ

نقاب زدن

به نام خالق یگانه وبی همتا

درروز سه شنبه مورخ 1396/07/25کارگاه آموزشی باموضوع نقاب بادبیری سرکارخانم توان وآموزشگری آقای مسعودکریمی وخانم صابری درشعبه ی والفجر برگزارگردید.


صحبت های خانم صابری...

نقاب چیست؟

نقاب یعنی تغییرماهیت٬ ماوقتی نقاب میزنیم یعنی می خواهیم دروغ بگوییم وکسی رافریب بدهیم. وسیله ای که چهره ی واقعی ماراپنهان می کند.

این نقاب هاابتدااز تفکرواندیشه ی انسان نشأت گرفته وساخته میشوند.زمانی که مامی خواهیم رفتاری انجام دهیم درابتداخوب به آن فکرمیکنیم ومثلا نقاب دروغ ابتدا دراندیشه ی من به وجودمی آید.

آیانقاب فقط برای کارهای منفی می باشد؟

شایدنقابی بزنیم که دیگران راشادکرده وحال بدشان رابه حال خوب تبدیل کنیم ٬مثل یک دلقک سیرک که به خاطرنیازمالی ومنفعت خود این کاررامی کند.اکثرماانسان هانقاب رابه خاطرمنفعت شخصی خودمان می زنیم .
درحضورراهنمابهتراست ماهیت اصلی خودم رابه راهنمانشان داده وباصداقت همه چیز رابه اوبگوییم دراین موقع هست که راهنمامی تواندبه ما کمک کند.
گاهی وقتها بهتراست نقابهای خودرابرداشته ومحاسبه کنیم تابتوانیم یک راهی برای مشکلات پشت نقاب پیداکرده ویکی یکی آنهاراکم کنیم .
درزندگی اعتیادی همیشه  نقاب هایی به صورت میزدیم٬ نقاب مانند دروغ وانکاربرای پنهان کردن اعتیادعزیزنمان.شایدخودمان هم راضی به زدن این نقاب هانبودیم امااز افشای هویت وقضاوت کردن دیگران میترسیدیم .
هیچ وقت نقاب خودرافراموش نمیکنیم چرا؟چون می خواهیم از خودمان یک من ایده ال درست کنیم ٬تظاهرکنیم که بدون هیچ عیب ونقصی هستیم وآن چیزی که دلمان می خواهدباشیم ونیستیم رابه دیگران نشان دهیم .
باآموزشهایی که از گروه درمانی کسب کردیم  یادگرفتیم که باکاربردی کردن ۱۳کلیدرهایی درزندگیمان دیگرنیازی به استفاده ازنقاب درخیلی از جاهانیست.
باپذیرش واقعیت سعی درتغییرخودکرده وباارتقاع  خودخیلی کمتر از نقاب استفاده خواهیم کرد .درگروه درمانی یادگرفتیم که زندگی بدون نقاب خیلی قشنگتراست.صحبت های آقای کریمی...

همه ی مانقابهایی رابرای مخفی کردن چهره ی واقعی خودمی زنیم برای آشکارنشدن درونمان .درکل نقاب زدن خوب نیست ولی بدون نقاب زدن هم زندگی خیلی سخت می شود.

نقاب زدن دربرابرراهنما:

بزرگ ترین اشتباهی که درگروه درمانی درموردنقاب زدن می شودنقاب زدن دربرابرراهنمامی باشد وفکر نمیکنم درمبحث نقاب زدن خطایی بالاترازاین باشد .وقتی چهره ی واقعی خودرانشان دهیم مطمئنا جواب ثمربخش ومثبتی ازجانب راهنمایمان دریافت می کنیم .

تربیت نقاب:

تربیت نقاب یعنی  نقاب خوبی راکه می خواهیم به چهره بزنیم تبدیل به شخصیت واقعی خودکنیم .

دسته بندی نقاب ها:نقاب گریه -خنده-درویی -تاییدطلبی و....
نقاب خودنمایی:برای خودنمایی تظاهرمیکنیم که هم دردخودرادرک میکنیم ودرگروه اورادرآغوش میگیریم ولی بیرون ازگروه به اوپشت میکنیم .
نقاب درویی:بین دوفرددورفتارمتفاوت داریم برای بالاکشیدن خودمام دیگران رابه زیرمیکشیم.
نقاب تاییدطلبی:برای رسیدن به هدف دست به انجام هرکاری میزنیم تاموردتایید دیگران قراربگیریم.
وقتی نقاب ازچهریمان برمی داریم عیوبمان کمترمیشود.وقتی بخواهم صادقانه ودرست زندگی کنم نقاب خودرابرمی دارم ودراین زمان وصل به خداوندشده وارتباطمان بااوبهترمی شود.
نقاب زدن خیلی جاهابرای خودنمایی است خودنمایی خیلی خوب است٬ امابرای کسی که خریدارآن باشد وکسی به جزخداونداین کاررابرای مانمیکند.

بهتراست برای نزدیک شدن به خداوندنقابهارابرداریم٬ به جای اینکه برای نزدیک شدن به بنده ی خدانقاب برچهره بگذاریم .

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۲۶
وبلاگ شعبه والفجر

نظرات  (۱۲)

۲۶ مهر ۹۶ ، ۱۴:۲۲ فرزانه سلطانی
سلام وخداقوت به آموزشگران عزیز بسیار استفاده کردیم .تشکر از خانم قمری عزیز از زحمتی که برای وبلاگ می کشند.
پاسخ:
سپاس
با عرض سلام و خدا قوت
کارگاه آموزشی با موضوع نقاب بسیار تاثیر گذار بود
سپاسگزارم بابت کارگاه خوبی که برگذار شد
با سلام وخدا قوت وتبریک به خانم صابری وآقای کریمی عالی بود واستفاده کردم وخسته نباشی به خانم قمری عزیز
پاسخ:
تشکر
۲۶ مهر ۹۶ ، ۱۴:۴۱ سعید قریب
عرض ادب و احترام
موضوع نقاب،مسئله ای هست که بسیاری انسانها درگیر آن هستند و متوجه خوب یا بد بودن آن نمیشوند.
کارگاه دیشب این موضوع را بخوبی عنوان کرد.به آقای کریمی و خانم صابری خداقوت میگویم.
از زحمات شما مسئول محترم وبلاگ هم تشکر میکنم.
پاسخ:
سپاسگزارم
با سلام خدمت عزیزان شعبه والفجر
خوشحالم از اینکه میتونم از آموزش های این شعبه هم استفاده کنم.
۲۶ مهر ۹۶ ، ۱۴:۵۷ ب.بایرمی دریانی
با عرض سلام و خداقوت خدمت خانم صابری و اقای کریمی و خانم قمری عزیزم که با ثبت این اموزش ها در سایت پیشرفت و استفاده اعضا را از کارگاه های اموزشی بیشتر میکنند.  
پاسخ:
تشکر

سلام و خدا قوت به سرکار خانم قمری
از خانم صابری و آقای کریمی بابت آموزشگری خوبشون ممنون و سپاسگذارم استفاده کردیم
۲۶ مهر ۹۶ ، ۱۵:۴۲ محمد حسنى
سلام وخدا قوت 
در ابتدا به مسولین شعبه والفجر بابت موضوع هاى اموزشى انتخاب شده تبریک میگم وبعد کارگاه اموزشى نقاب واقعا عالى بود ,
در پایان از خانم قمرى عزیزم تشکر میکنم وخدا قوت میگم
پاسخ:
سپاسگزارم
دورودبرشما خادمین شعبه والفجر 
خداقوت خدمت دبیر محترم خانم توان عزیز وآموزشگران عزیز آقای کریمی وخانم صابری عزیز مطالب مفیدی بود وقتی خوندم سعادت 
حضور را نداشتم شهرستان هستم ولی مثل همیشه عالی بود 
خداقوت به خانم قمری عزیز  
پاسخ:
سپاسگزارم راهنمای عزیزم
با سلام 

خدا قوت به سرکار خانم توان و سرکار خانم صابری و جناب آقای کریمی بابت آموزشگری خوبشان عالی بود 
خدا قوت به سرکار خانم قمری بابت ثبت لحظات 
پاسخ:
سپاس
با سلام وعرض خدا قوت .خانم صابری عزیزم .بسیار عالی بود .برایت بهترینها را ارزو دارم .ممنون خانم قمری عزیز 
پاسخ:
تشکر
با عرض سلام وخدا قوت
کارگاه نقاب عالی وتاثیر گذار بود 
موضوع خیلی‌ ساده و خوب باز و بیان شد
ممنون از مسول وبلاگ خانم قمری عزیز
پاسخ:
سپاس

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">