جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

۱۱ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

پنجشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ق.ظ

مشارکتی مکتوب (2)

کلیدرهایی شماره ی6:

انسان هرآنچه که هست٬ساخته اندیشه ی خوداست .

۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۶ ، ۱۱:۵۸
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۰۹ ب.ظ

جشن سومین سال رهایی دانشپذیررضا

به نام خالق بی همتا

درروز یکشنبه مورخ1396/10/24جشن باشکوهی به مناسبت سومین سال رهایی دانشپذیررضابه راهنمایی جناب آقای غفوری درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۱۳:۰۹
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶ ب.ظ

اهمیت آموزش

به نام خالق بی همتا

درروز پنج شنبه مورخ 1396/10/21کارگاه آموزشی باموضوع اهمیت آموزش بادبیری سرکارخانم ایرانی وآموزشگری آقای علی آزاددرشعبه ی والفجر برگزارگردید.۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۱۲:۵۶
وبلاگ شعبه والفجر
چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷ ق.ظ

کلیدشماره ی 4

به نام خالق بی همتا

درروز سه شنبه مورخ 1396/10/19کارگاه آموزشی باموضوع کلیدشماره ی چهار بادبیری سرکارخانم صابری وآموزشگری آقای عباس عظیمی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۶ ، ۰۰:۲۷
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۰۶ ق.ظ

سومین سال رهایی دانشپذیرحسن

به نام خالق بی همتا

درروزیکشنبه مورخ 1396/10/17جشن باشکوهی به مناسبت سومین سال رهایی دانشپذیر حسن به راهنمایی جناب آقای همدانی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۱۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۶ ، ۰۱:۰۶
وبلاگ شعبه والفجر

به نام خالق بی همتا

درروز یکشنبه مورخ 1396/10/10جشن باشکوهی به مناسبت اولین سال رهایی دانشپذیررضابه راهنمایی جناب آقای حبیبی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۶ ، ۱۱:۱۷
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳ ق.ظ

تاثیرفضای مجازی

به نام خالق بی همتا

درروز پنج شنبه مورخ 1396/10/07کارگاه تسهیل گری با موضوع تاثیرفضای مجازی بادبیری وآموزشگری جناب آقای غفوری درشعبه ی والفجربرگزارگردید.۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۶ ، ۱۰:۰۳
وبلاگ شعبه والفجر
پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹ ق.ظ

مصاحبه2

گپ گفتی دوستانه بادانشپذیرسعیدیکی از اعضاء رهاشده ی شعبه ی والفجر۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۶ ، ۱۱:۳۹
وبلاگ شعبه والفجر
چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴ ق.ظ

فواید خدمت

به نام خالق بی همتا

درروز سه شنبه مورخ 1396/10/05کارگاه آموزشی باموضوع فوایدخدمت بادبیری وآموزشگری سرکارخانم رشیدی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۶ ، ۱۱:۰۴
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۰۵ ب.ظ

رهایی بعدازچهل سال اعتیاد

به نام خالق بی همتا

درروز یکشنبه مورخ 1396/10/03جشن باشکوهی به مناسبت ششمین سال رهایی دانشپذیرجوادبه راهنمایی جناب آقای حبیبی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۶ ، ۱۳:۰۵
وبلاگ شعبه والفجر