جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

۱۰ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷ ق.ظ

دلنوشته

پیام تبریک خادمین واعضای شعبه ی والفجر به جناب آقای احسان حبیبی دبیرکل محترم جمعیت طلوع رهایی رستا به مناسبت هشتمین سالروز رهایی ایشان
۳۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۱۷
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹ ق.ظ

مشارکتی مکتوب

 

کلیدرهایی شماره ی 9:

آشنایی باشهردرون آشنایی بارموزی است که معایب ومحاسن پنهان ماراآشکارمی سازد.۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۱۹
وبلاگ شعبه والفجر

  فراموش نکنیم...
برای پیشگیری اززمین خوردن می بایست قبل از برداشتن قدم ابتدابه جایی دقت کنیم که قراراست پایمان رابگذاریم.

امروز باید آگاه باشیم وبدانیم که قبل ازانجام هرکاری می بایست مشورت لازم وتفکرکافی داشته باشیم تاهمچون گذشته باشکست روبه رونشویم.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۲۸
وبلاگ شعبه والفجر
چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷ ق.ظ

بخشش

به نام خالق یگانه ومهربان

درروز سه شنبه مورخ 1396/05/24کارگاه آموزشی باموضوع بخشش به دبیری سرکارخانم توان وآموزشگری آقای جوادگرامی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۱۷
وبلاگ شعبه والفجر
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۲۱ ب.ظ

مهارت نه گفتن

به نام خالق یگانه ومهربان

در روزه سه شنبه مورخ 1396/05/17 کارگاه آموزشی باموضوع مهارت نه گفتن بادبیری سرکارخانم رامک وآموزشگری آقای امین کشاورز درشعبه ی والفجر برگزارشد.
۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۲۱
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۲۵ ب.ظ

چراشربت تریاک ؟

    
 شناخت شربت تریاک وخواص دارویی آن دردرمان اعتیاد

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۲۵
وبلاگ شعبه والفجر
پنجشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹ ق.ظ

دوباره مرابپذیر

        اعتیادفقط نشانه ای ازبحران عدم ارتباطی است...
۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۱۹
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰ ب.ظ

آغاز خدمت

به نام خالق یگانه ومهربان

در روز یکشنبه مورخ 1396/05/08کارگاه آموزشی باموضوع آغازخدمت بادبیری سرکارخانم آزادوآموزشگری آقای علی آزاد در شعبه ی والفجر برگزار گردید.
۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۰
وبلاگ شعبه والفجر
چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹ ق.ظ

عودمجدد

به نام خالق یگانه ومهربان

درروز سه شنبه مورخ 1396/05/03کارگاه آموزشی باموضوع عودمجددبادبیری سرکارخانم حسن پوروآموزشگری آقای مهدی رحمانیان درشعبه ی والفجر برگزارگردید.
۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۵۹
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷ ق.ظ

چگونگی رفتاردرخانواده

به نام خالق یگانه ومهربان

درروز یکشنبه مورخ 1396/05/01کارگاه آموزشی باموضوع چگونگی رفتاردرخانواده بادبیری جناب آقای همدانی وآموزشگری سرکارخانم ممیونددرشعبه ی والفجر برگزارگردید.
۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۴۷
وبلاگ شعبه والفجر