جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲ ق.ظ

رابطه ی راهنماورهجو

به نام خالق یگانه ومهربان

درتاریخ سه شنبه کارگاه آموزشی باموضوع رابطه ی راهنماورهجوبادبیری سرکارخانم قمری وآموزشگری آقای محمدحسنی درشعبه یوالفجربرگزارگردید.۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۶ ، ۰۰:۵۲
وبلاگ شعبه والفجر
چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸ ب.ظ

تولدی دوباره

به نام خالق یگانه ومهربان

در روز سه شنبه مورخ 1396/06/21جشن باشکوهی به مناسبت دومین سال رهایی دانشپذیر سعیددرشعبه ی والفجر برگزارگردید.۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۵۸
وبلاگ شعبه والفجر
سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ب.ظ

نقاب

به نام خالق یگانه ومهربان

درروز یکشنبه مورخ 1396/06/19کارگاه آموزشی باموضوع نقاب بادبیری سرکارخانم رامک وآموزشگری آقای عباس عظیمی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۵۷
وبلاگ شعبه والفجر
جمعه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷ ق.ظ

چگونه به آرامش برسیم؟

به نام خالق یگانه ومهربان

درروز پنج شنبه مورخ 1396/06/16کارگاه آموزشی باموضوع چگونه به آرامش برسیم ؟بادبیری آقای حسن کریمی وآموزشگری خانم آقاسی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۵۷
وبلاگ شعبه والفجر

  فراموش نکنیم ...
بسیاری ازانسان هاهمانندچای کیسه ای می باشندتاآنهادرآب داغ نیفتندمتوجه جوهروجودخویش نمی شوند.

ماهمیشه درنوسانات زندگی وشرایط سخت است که امتحان خودرادربین مردم وخداوندمتعال پس می دهیم ودیگران راازمحاسن ومعایب خودمطلع می سازیم.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۵۹
وبلاگ شعبه والفجر
چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷ ق.ظ

کارگاه اندیشه ی نوزندگی نو

به نام خالق یگانه ومهربان

درروز سه شنبه مورخ 1396/06/07کارگاه آموزشی با موضوع مراحل عودمجدد از سری کارگاه های اندیشه ی نوزندگی نوبادبیری وآموزشگری جناب آقای احسان حبیبی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۱۷
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹ ق.ظ

مصاحبه

گپ وگفتی دوستانه بادانشپذیرمجیدیکی از اعضای رهاشده شعبه ی والفجر
۱۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۲۹
وبلاگ شعبه والفجر
جمعه, ۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱ ب.ظ

کارگروه من (۱)

خلاصه کارگروه سرکارخانم ممیوندباموضوع فکرهای مثبت ومنفی
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۲۱
وبلاگ شعبه والفجر
چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶ ق.ظ

روزی به یادماندنی درشعبه ی والفجر

به نام خالق یگانه ومهربان

درروزسه شنبه مورخ1396/05/31اعضای شعبه ی والفجرمیزبان دبیرکل محترم جمعیت طلوع رهایی رستاجناب آقای حبیبی درهشتمین سالروز رهای ایشان بودند.
۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۰۰:۱۶
وبلاگ شعبه والفجر