جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

۱۰ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۴۷ ب.ظ

فرق بین ترک ودرمان

به نام خالق یگانه وبی همتا

درروز پنج شنبه مورخ 1396/08/25کارگاه آموزشی باموضوع فرق بین ترک ودرمان بادبیری سرکارخانم آقاسی وآموزشگری آقای حسن کریمی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۱۴:۴۷
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶ ق.ظ

هفت سال رهایی

به نام خالق بی همتا
درروزیکشنبه مورخ 1396/08/21جشن باشکوهی به مناسبت هفتمین سال رهایی دانشپذیرحمیدبه راهنمای جناب آقای غفوری درشعبه ی والفجربرگزارگردید.


۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۶ ، ۱۰:۲۶
وبلاگ شعبه والفجر
شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۱۳ ب.ظ

ماده ی مخدرماشروم

ماشروم یک ماده ی مخدر صنعتی است...۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۳:۱۳
وبلاگ شعبه والفجر

  فراموش نکنیم...همیشه درگذشته به دنبال معجزه یا وسیله ای بودم که اسباب خوب شدن حالم رافراهم کنداماهیچگاه به ذهنم خطورنکردکه چراحالم بداست ویاخوب نیست ؟چرا؟


مسکن های کاذب هیچگاه نمی تواننددرمان قطعی رابرایمان به ارمغان دانشته باشددرمان هرچیزی شامل 2قسمت می باشد:یک قسمت گذشته وقسمت دیگر حال.برای درمان شدن می بایست بدانم که چراحالم بداست؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۱۱:۵۸
وبلاگ شعبه والفجر
سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۱۶ ق.ظ

سه سال رهایی از بنداعتیاد

به نام خالق بی همتا
درروز یکشنبه مورخ 1396/08/14جشن باشکوهی به مناسبت سومین سال رهایی دانشپذیرمهدی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.


۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۰۱:۱۶
وبلاگ شعبه والفجر
سه شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰ ق.ظ

میدان هیجانی 3

به نام خالق بی همتا

درروز یکشنبه مورخ 1396/08/07کارگاه آموزشی باموضوع میدان هیجانی بادبیری وآموزشگری جناب آقای غفوری درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۱۱:۴۰
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۵۶ ق.ظ

جشن یکسالگی شعبه ی والفجربه روایت تصویر

برگزاری جشنی باشکوه درشعبه ی والفجر به مناسبت اولین سال تاسیس این شعبه۲۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۰۱:۵۶
وبلاگ شعبه والفجر
چهارشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۰۷ ب.ظ

تاثیرمسافرت درمسیررهایی

به نام خالق بی همتا

درروز سه شنبه مورخ1396/08/02کارگاه آموزشی باموضوع تاثیرمسافرت درمسیررهایی بادبیری سرکارخانم اسنادوآموزشگری آقای مجیدکریمی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۲۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۱۳:۰۷
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۳۵ ب.ظ

شعبه ای ازجنس اتحادوعشق

اولین سالگردتاسیس شعبه ی والفجر برتمام اعضای جمعیت طلوع رهایی رستا مبارک باد.به گندم زارکه نگاه میکنم تجلی می شودبرایم یکرنگی
به گندم زارکه نگاه میکنم تجلی میشودبرایم اتحاد
یکدلی وشورعشق هم برمن است معنای دگر
هرچه بیشترمی نگرم جلوه ی نور ازلی میبینم
عشق برایم معنامی شود 

عشق اتحادویکرنگی اعضای یک شعبه 

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۳:۳۵
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۰۱ ب.ظ

نشستی صمیمانه بادبیرکل محترم جمعیت

به نام خالق بی همتا

درروز یکشنبه مورخ 1396/07/30کارگروه مشترکی بادبیری وآموزشگری جناب آقای احسان حبیبی با اعضای  شعبه ی والفجر دراین شعیه برگزارشد.۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۳:۰۱
وبلاگ شعبه والفجر