جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

۷ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

چهارشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ

جشنی باشکوه به مناسبت پنجمین سال رهایی

پنج سال بدون موادمخدرورسیدن به آزادمردی...۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۶ ، ۱۴:۱۸
وبلاگ شعبه والفجر
سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴ ق.ظ

تمجیزک-نورجیزک

ماده ی مخدری که خانواده های افرادمصرف کننده رافریب میدهد...۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۶ ، ۱۱:۵۴
وبلاگ شعبه والفجر

فراموش نکنیم:خواستن به همراه دانستن می تواندتوانستن وشدن رابرایمان به باربیاورد.


مابعدازتجربه های متعددتلخی که درگذشته داشتیم دانستیم که فقط باخواستن تنهایی ونبودن راهنماوبدون آگاهی وجهت شناسی نه تنهانمی توانیم به سرمنزل مقصودنائل شویم بلکه مقداری ازانرزی ارزشمندانسانی راهم به هدرداده ایم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۶ ، ۱۹:۴۱
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲ ق.ظ

تاثیرآموزش

به نام خالق بی همتا

درروز یکشنبه مورخ1396/09/19کارگاه آموزشی باموضوع تاثیرآموزش بادبیری سرکارخانم رامک وآموزشگری آقای حمیدعباسی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۶ ، ۱۱:۲۲
وبلاگ شعبه والفجر
پنجشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶ ق.ظ

هفت سال رهایی از بنداعتیاد

به نام خالق بی همتا

درروز سه شنبه مورخ1396/09/07جشن باشکوهی به مناسبت هفتمین سال رهایی دانشپذیرعباس به راهنمایی جناب آقای همدانی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۱۱:۳۶
وبلاگ شعبه والفجر
شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶ ب.ظ

تصمیم گیری

به نام خالق بی همتا

درروز پنجشنبه مورخ1396/09/02کارگاه آموزشی باموضوع تصمیم گیری بادبیری سرکارخانم حسن پوروآموزشگری آقای علی عسگری درشعبه ی والفجر برگزارگردید.۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۶ ، ۲۳:۲۶
وبلاگ شعبه والفجر
چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸ ق.ظ

چهارسال رهایی

به نام خالق بی همتا

درروز سه شنبه مورخ 1396/08/30جشن باشکوهی به مناسبت جهارمین سال رهایی دانشپذیر رسول به راهنمایی جناب آقای حبیبی درشعبه ی والفجر برگزارگردید.


۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۶ ، ۱۱:۳۸
وبلاگ شعبه والفجر