جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

۲ مطلب با موضوع «مصاحبه با نشریات» ثبت شده است

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹ ق.ظ

مصاحبه2

گپ گفتی دوستانه بادانشپذیرسعیدیکی از اعضاء رهاشده ی شعبه ی والفجر۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۶ ، ۱۱:۳۹
وبلاگ شعبه والفجر
دوشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹ ق.ظ

مصاحبه

گپ وگفتی دوستانه بادانشپذیرمجیدیکی از اعضای رهاشده شعبه ی والفجر
۱۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۲۹
وبلاگ شعبه والفجر