جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۱۰ ب.ظ

چرایی عودمجدد درمرحله ی دوم درمان ...

به نام خالق یگانه ومهربان

کارگاه اموزشی مورخ 1396/03/28باموضوع چرایی عود مجدد بااموزشگری جناب اقای احمدعنبرستانی درشعبه ی والفجر برگزارشد


                                             https://previews.123rf.com/images/stocking/stocking1208/stocking120800086/14663472-Man-with-a-cracked-face-Stock-Photo-dehydration.jpg
اغلب ما فکر میکنیم اگر در هر جایگاهی قطع مواد کنیم و برگشت بزنیم به معنای عود مجدد میباشد ولی عود مجدد به این معنانیست ما به هر عملی اعتیاد داشته باشیم و ان عمل راقطع کنیم وبعداز یک مدت دوباره ان راتکرارکنیم به این عمل عودمجددگفته نمیشود.....


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۶ ، ۱۳:۱۰
وبلاگ شعبه والفجر