جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۳۶ ق.ظ

چرامصرف کننده شدم؟(2)

من مصرف کننده شدم به دلیل...
دراین صفحه از وبلاگ ودرادامه ی صفحه ی قبل همچنان می خواهیم باشماعزیزان یک فضای تعاملی داشته باشیم گفت وگو وبه اشتراک گزاری تجاربمان...


از زمانی که یادم میاد پدرم مصرف می کرد.اما اون اوایل همه چیز خوب بود یعنی مشکلی نداشتیم نه از نظر مالی ونه چیزهای دیگه شایدبعضی وقت هاپدرم بداخلاق می شد ولی چیزی که به خوادمشکل سازبشه نبود .بابزرگ تر شدن من ودوخواهر دیگم زندگی اون روی خودش روبه مانشون داداوضاع زندگیمون هر روز بدتر می شد. پدرم دیگه اون پدرسابق نبود از نظر اخلاقی خیلی عوض شده بود از کاربیکارش کرده بودن ووضع مالی نابه سامانی داشتیم مادرم هرروز باپدردعوامی کرد که چرا این کوفتری روکنار نمیزاری یعنی دلیل تمام مشکلاتی که برای زندگی مابه وجود اومده بود به قول مادرم این کوفتی بودآخه مگه این چی بود .طولی نکشید که مادرم از پدرجداشد آخه اوضاع خونه خیلی به هم ریخته بود مادردیگه نمیتونست تحمل کنه .

زیاددرس نخوندم یادمه تااول دبیرستان رورفتنم امارهاش کردم تنهاچیزی که توخانواده مهم نبود درس من بود .هیچی متوجه نمیشدم فقر اوضاع بد خانواده وخیلی از مشکلات دیگه باعث شدخیلی دیگه توخونه نباشم هرروزم روبادوستایی می گذروندم که اونهاهم دوستای خوبی نبودند .تااینکه یک روز یکی از همین دوستام یه من تریاک رومعرفی کردالبته قبلش به خاطر فراراز مشکلاتم سیگارمی کشیدم اما کنجکاوشدم ببینم این ماده چه حسی به پدرم می ده که به خاطرش حاضرشده تمام زندگیش رواز دست بده پس اون تصمیم اشتباه روگرفتم ومصرف کردم .چه حس خوبی بهم داد انگار فارغ ازتمام مشکلات بودم حال خوبی بودواون لحظه لذتی که پدر از مصرف موادمی برد رودرک کرم طولی نکشید که به خاطر نبودن مادرواون کنترلی که روی بچه هاداشت وپدری که حالا ی جورایی باهاش هم مصرف شده بودم شدم یک مصرف کننده ی حرفه ای.....
دراین صفحه می خواهیم یکی دیگراز دلایل گرایش به اعتیادراباز کنیم .همان طورکه گفته شد سه دلیل عمده ی گرایش افراد به اعتیاد :

1-فردی 2-خانوادگی 3-اجتماعی

می باشد .دلیل فردی درصفحه ی گذشته بازشد ودراین صفحه می خواهیم دلیل خانوادگی راتوضیح دهیم .


دلایل خانوادگی

خانواده اصلی ترین نقش را در تربیت فرزندان دارد. یک خانواده سالم خانواده ی است که همه اموروفعالیت های آن منطبق با موازین و معیارهای حاکم بر جامعه باشد بی توجهی والدین به تربیت فرزندان عواقب وخیمی درآینده ی فرزندان به دنبال خواهد داشت.
ویژگی های اخلاقی پدرو مادر، نحوه رفتار با کودکان، طلاق، وجود ناپدری و نامادری، تعدد ازدواج، فرهنگ خاص حاکم بر خانواده، میزان تحصیلات والدین،جدایی والدین و عدم پیوستگی اعضای خانواده، اعتیاد پدر، مادر و یا اعضای خانوادو..... از عوامل مهمی می باشند که زمینه انحراف وکجروی را در فرد ایجاد می نمایند.

در ذیل به برخی عوامل زمینه ساز گرایش فرد به اعتیاد در خانواده اشاره می گردد:
(کمبودمحبت درخانواده
،تبعیض بین فرزندان، آزادی بی حد، محدود کردن بی حد فرزندان، رفاه بی حد،اقتصاددرخانواده ،فقرو نابسامانی های خانواده)

1-کمبودمحبت درخانواده:فرد در خانواده زمانی که نیازهای عاطفی اش برآورده نشود، مجبور می شود دست نیاز به سوی دیگران درازنماید. در این زمان است که شکارچیان از این موقعیت ها سوء استفاده می کنند و با ارتباط عاطفی دروغین افراد رابه سوی انحراف می کشانند.

2-افراط درمحبت:زیاده روی در محبت نیز خود مانند کمبود محبت اثر منفی بر تربیت فرزندان دارد ،به نحوی که فرزندهمیشه متکی به پدر و مادر می باشد و هیچ گاه احساس استقلال و بزرگمنشی نخواهد کرد. زمانی که چنین فردی واردجامعه شود و در این موقعیت از محبت های پدر و مادربه دور باشد، احساس کینه و عقده جویی می نماید و برای جبران این مسئله دست به هر خلافی خواهد زد.

3-تبعیض بین فرزندان:این مسئله نیز یکی دیگر از مواردی است که فرد در خانواده احساس حقارت و حسادت می نماید.

4-محدود کردن فرزندان: از سویی، محدود بودن منجر به فعال شدن حس کنجکاوی فردو از سوی دیگر، منجر به بروز مشکلات عاطفی می شود. کنترل بیش از حدّ فرزندان سبب می شود که فردوابسته به کنترل خارجی (زور) باشدیعنی تا زمانی که از طریق اعمال زور رفتارش تحت کنترل است دست به عمل منحرفانه نمی زند، اما به محض اینکه کنترل والدین ضعیف شودخود را رها می یابد به رفتارهای انحراف آمیز روی می آوردزیرا از کودکی حس کنترل درونی(وجدان) او خاموش بوده و همیشه به کنترل خارجی و احتمالا زور وابسته بوده است.

5-اعتیاد یکی از اعضای خانواد:افرادی که در خانواده های معتاد زندگی می کنند، ترس و قبح معتاد شدن برایشان ازبین رفته است وعادی شدن مصرف مواد در خانواده موجب سهولت گرایش دیگر اعضا به مصرف مواد  مخدر می شودازیک سو، مصرف موادکنترل و تسلط آن ها را بر فرزندان کاهش می دهد.اما همیشه اینطور نیست.

6-رفاه اقتصادی خانواده:در خانواده هایی که رفاه و درآمد اقتصادی زیاد است، روابط انسانی بر اثر کثرت کار و یا سرگرمی ضعیف می گرددضعف ارتباط انسانی نیز به نوبه خود عامل مساعدی برای کشش فرد به مواد مخدر است ،همچنین افرادی که درآمد بیش از حد دارند موقعیت و زمینه مساعدتری برای انجام این کارهادارند.

7-بی سوادی یا کم سوادی والدین: بی سوادی والدین منجر به مسائلی از قبیل: روش های غیرمنطقی در تربیت فرزندان، پی نبردن به نیازهای روانی فرزندان، نپذیرفتن تغییرات در نگرش های جوانان و تأکید بر روش ها و اعتقادات سنّتی خود می شودکه تمامی این مسائل موجب می گردن فرد نوعی احساس تنهایی و کمبود نماید و در نتیجه، در پی یافتن همدرد وهمدل، به هر شخص و هر موادی روی آورد.

8-فقر خانواده:تحقیقات و پژوهش هادر عین حال که مؤید وجود رابطه مستقیم بین فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می نماید. بر این اساس، فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن، به ویژه در زمینه جرایم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیرگذار است. فقر انگیزش روی آوری به کجروی را افزایش می دهد.

 9-ستیزه والدین:خانواده، حریم امن و آرامش است. ستیزه و اختلاف در خانواده از علل مهم گرایش افراد به ناهنجاری ها و اعتیاداست.زمانی که محیط خانواده، محیط مناسبی برای زندگی نباشد، فرد سعی می کند بیشترین وقت خود را در خارج از خانه صرف نماید و این کار، ارتباط افراد را با شکارچیانی که به دنبال شکار می گردند مهیا می سازد.

ادامه دارد...

اینجا میخواهیم تجربه به اعتیاد کشیده شدن خود یا اطرافیانمون رو بگیم.به نظرم بهترین کسانی که می تونند به این سوال پاسخ بدن خودافراد مصرف کننده هستن .خوشحال میشم اگه با تجربه هاتون همراهیم کنید.ازبهترین داستان درصفحه ی بعد استفاده خواهدشد.

اعضای محترم می تواننددرقسمت ارسال نظر دلیل گرایش خود ویا عزیزانشان به مصرف مواد رابیان کنند.
صمیمانه سپاسگذارم از عزیزانی که درصفحه ی قبل نظرات خودرابیان کردند.


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۲۴
وبلاگ شعبه والفجر

نظرات  (۷)

با عرض سلام وخدا قوت
با مطالعه مطالب خیلی  متاثر شدم که بخاطر مصرف مواد و نداشتن آگاهی 
یک زندگی نه چند زندگی‌ خراب شده انشاالله با دیدن شنیدن و مطالعه و تجارب گذشته انقدر سطح اگاهیها بالا برود که دیگر شاهد این تلخیها نباشیم
ممنون از زحمات مسئول وبلاگ
۲۴ تیر ۹۶ ، ۱۱:۵۶ همایون سرایی
سلام 
در ابتدا تشکر میکنم به خاطر زحمات شما 
وسپس عرض میکنم  عواملی که بر ای گرایش افراد به اعتیاد نام بردید تجربه خوبی است
اما برای خود من هیچکدام از این موارد صدق نمیکند 
در واقع خودم هم دلیل خاص و مشخصی و نمیشناسم اما خوب که دقت میکنم 
بیشتر میتونم روی این مورد تمرکز کنم که وقتی برای اولین بار مواد مصرف کردم در من 
شوقی برای مصرف دوباره و پیدا کردن ان حس خوب و سرخوشی پدیدار شد 
که رفته رفته فراموش کردم اموزه هایی که همیشه داشتم 
از یادم رفت این جمله ارزشمند رو که خوشبخت کسی است که از سرنوشت دیگران پند بگیرد
و زمانی که گاه گاهی انهم اندک به خودم میامدم که با خود چه
کردی و چه میکنی دیگه کار از کار گذشته بود 
و من در مرحله سوُمصرف بودم وعنلن واختیاری از خود نداشتم
و هرروز بدترازدیروز  ورطه هولناک تر ومشگلات پیچیده تر وغلبه
بر انها سخت تر میشدتا جایی که شد انچه نباید میشد
شخصا اصلی ترین دلیل گرایش به اعتیاد ودر ادامه نابودی را 
یک چیز میدانم
عدم اگاهی ونداشتن شناخت 
و معتقدم انتخابات اشتباه ما که از نداشتن شناخت واموزش 
میباشد همیشه موجب خواهد شد بدترین نتایج حاصل شود
چه بسیار کسانی را میشناسم که با داشتن انواع مشگلات 
ومواردی که عنوان فرمودید اما با انتخاب مسیر درست معضل
رابه فرصت تبدیل کرده واتفاقا نتایج خوبی کسب نموده
وموفق بوده اند
در خاتمه از همه خادمین و دست اندرکاران وزحمت کشان
دوستان گرانقدرم در
جمعیت طلوع رهایی رستا 
صمیمانه سپاسگزارم 
پاسخ:
باسلام شمادرست می فرمایید این دلایل برخی از دلایل گرایش به اعتیاد می باشد وممکن است دلیل گرایش خیلی از افراداینهانباشد .هدف ازبیان این دلایل مقدمه چینی برای بیان دلایل دیگری می باشد که تنهااز خودافرادمصرف کننده می توان جویاشد.
سپاسگزارم
۲۴ تیر ۹۶ ، ۱۳:۱۷ سعید قریب
با تشکر از شما
موضوع مفیدی را انتخاب کردید
بنظر من خانواده و جامعه نقشی بسیار بسیار تعیین کننده در شکل گیری شخصیت فرد دارند 
خانواده ای که بدون پشتوانه تجربی و علمی میخواهد فرزندشان را به مسیری که دلخواهشان است سوق داده بدون در نظر گرفتن روحیات او،خانواده ای که تعصبات مذهبی زیاد دارند،خانواده ای که خیلی چیزها را تابو دانسته و ترجیح می‌دهند مسکوت بماند و فکر میکنند اینگونه فرزندشان مبتلای آن نمیشود،پدر و مادری که همه چیز را خود برای فرزند انتخاب کرده و حس اعتمادبه‌نفس و حق تجربه را از او سلب میکنند و مواردی مانند اینها که ظاهراً بدلیل محبت و دوست داشتن است آینده نامناسبی را برایشان رقم میزنند و اجتماع هم آنها را تشدید می‌کند و آن میشود که نباید.
پدر و مادر جوان    لطفاً مراقب کودکتان باشید
پاسخ:
سپاسگزارم
باسلام وخداقوت به تمامی کسانی که برای خودشون ونویسنده این مطلب زیباوجامع وقت گذاشتن واستفاده مفید کردن ممنونم به نظرمن یکی دیگر از مواردی که بیشتر باعث میشه انسان به مواد روبیاره غرور وتکبر بیجاست مواردی که ذکر شدکاملا درست وبجا بود ولی علت اینکه درخانواده من مصرف کننده ای پیداشد فقط غرور واعتمادبه نفس زیادی باعث شد این بلای خانمانسوز رخنه کند. 
باسلام وخدا قوت مطالب کامل بود واستفاده کردیم اگر درباره دانش پذیز خود بگم کمبود محبت از طرف پدر چون بود ومن می خواستم جبران کنم نتوانستم به همین دلیل طرف دوستان ناباب شد واعتیادش پیشرفته شد وما وقتی فهمیدیم که خیلی دیر شده بود وحالا خدا شکر دو سال پاک است اون برای این است که ذهن خود رابا آموزشها پاک کردوتشکر از همه جمعیت وخدا قوت به شما خانم قمری
۲۴ تیر ۹۶ ، ۲۱:۰۲ محمد حسنى
سلام و خدا قوت بابت مطالب مفیدتون
۲۴ تیر ۹۶ ، ۲۳:۱۷ فرزانه سلطانی
سلام وخداقوت به خانم قمری عزیز مطالب عالی بود

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">