جمعیت طلوع رهایی رستــا شعبه والفجر

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن
مشخصات بلاگ
جمعیت طلوع رهایی رستــا                شعبه والفجر

شناخت جمعیت طلوع رهایی:
جمعیت طلوع رهایی گروه خودیاری است که اساس کارآن یاری رساندن به افراد خواهان رهایی وخانواده ی آنان -پیشگیری از اعتیاد -مشاوره وراهنمایی رسیدن به قطع موادمصرفی -کسب آموزش وآگاهی برای ادامه ی مسیر-پیشگیری ازعودمجددواشتغال زایی می باشد.
راهنمایان وخادمین این گروه خودیاری از بین دانشپذیران ودانشیارانی بوده که خوددرگذشته تاریکی های اعتیادراتجربه نموده وباکسب دانستنی های لازم موفق شده اندکه به سمت روشنایی گام برداشته وادامه ی مسیر دهند .
جمعیت طلوع رهایی باایمان وتوکل به قدرت خداوند یگانه راه خودراآغاز نموده ودراین راه حس نوع دوستی وخدمت به همنوع راسرلوحه ی کارخودقرارداده است .

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹ ق.ظ

عودمجدد

به نام خالق یگانه ومهربان

درروز سه شنبه مورخ 1396/05/03کارگاه آموزشی باموضوع عودمجددبادبیری سرکارخانم حسن پوروآموزشگری آقای مهدی رحمانیان درشعبه ی والفجر برگزارگردید.

عودمجددیکی ازریشه های بیماری اعتیادمی باشد.قبل ازاینکه قطع موادکنیم باید بدانیم بیماری اعتیادچیست ؟ومنشع آن کجاست ؟بیماری اعتیادیک بیماری کشنده ومرموز ازلحاظ جسمی وروحی می باشد.
عودچیست ؟عودیعنی قبل ازاینکه فردقطع موادکندهنوز آموزش ندیده باشد ودوباره شروع به مصرف موادکند.
تفاوت بین عودوعودمجدددراین است که درعود بعدازقطع موادفردیک باربرگشت زده وموادمخدرمصرف کند آن هم به دلیل نبودن آموزش؛ اماعودمجددیعنی تکرار آن عودباوجودآموزش .

عودمجددسه مرحله دارد:۱-عوداحساسات۲-عودافکار۳-عودرفتار
باورودبه گروه درمانی بایدبرروی احساسات خودشناخت پیداکنیم زیرااحساساتمان تبدیل می شودبه افکارمان وافکارتبدیل می شودبه رفتارمان.عوامل عودمجدد:
۱-مشکلات ناشی از خشم یاعصبانیت به روشی نامناسب ویاشدیدوبی رحمانه
۲-انکارواقعیت ها؛خیلی ازماقبول نداریم که بیمارهستیم واگراین واقعیت راقبول نکنیم راهنمانمی تواندبرای ماکاری انجام دهد.
۳-افسردگی
۴-رفتارهای افراطی مثل غمار؛گلدکوئیست و...
۵-کاربیش ازحد
۶-احساس تنهایی
۷-احساس ناامیدی
۸-نداشتن هدف
۹-احساس گناه
۱۰-اطمینان بیش ازحدبه رهایی؛فردبعداز چندسال رهایی دچارغرورمی شود.
۱۱-وسوسه ودل مشغولی زیاددرموردمصرف موادمخدر؛فکرکردن زیاد به موادمخدر
۱۲-رنجش ونفرت ازدیگران؛سعی کنیم خودودیگران راببخشیم .
۱۳-افکارغیرعادی وناراحت کننده
۱۴-دعوت شدن به جمع افرادی که امکان مصرف مواددرآنها وجوددارد.
۱۵-زندگی وکارکردن درکنارافرادمصرف کننده وموادمخدر؛من آمده ام قیمتی زندگی کنم نه به هرقیمتی
۱۶-احساس اینکه رهایی برای مدت کوتاهی کافی است .
۱۷-احساس عدم علاقه به جلسات واینکه آموزش هاتکراری شده است درصورتی که تکرارآموزش برای من لازم می باشد.
۱۸-احساس اینکه خانواده نیازی به آمدن به جلسات راندارند.
۱۹-سرپیچی ازراهکارهای راهنما
۲۰-مشکلات جنسی (افراط درروابط جنسی -ترس از نداشتن رابطه ی جنسی خوب -ناتوانی جنسی- رفتارهای نامناسب جنسی )
۲۱-نگهداری موادمخدردرمنزل ومحل کار
۲۲-بدون هیچ دلیل وسوسه به مصرف موادمی شوم دراین حالت باید احساسات خودراباراهنمادرمیان بگذارم تامشکلم ریشه یابی شود.
۲۳-موقعیت های شغلی (اخراج ازکار-ناتوانی درحل مشکلات کاری)
۲۴-دردهای جسمانی
۲۵-خانواده ورفتارهای مخرب خانواده ؛مثل کنترل؛ سرزنش ؛توقع زیادو...

اگراین عوامل پیش آمدباید سریع باراهنمادرمیان گذاشته تاهم از این افکاررهاشده وهم راهکارمناسب رااز ایشان دریافت کنیم همه ی این عوامل خطرناک هستند.وقتی عودمجددصورت گرفت چه بایدکرد :
سریع به راهنماوجمعیت وصل شده ورابطه ی خودراباراهنماخوب کنیم.کسی که عودمجددمی کندبه دنبال نصیحت وسرزنش نیست فقط به دنبال هم دلی وهم دردی می باشدو فقط راهنمامی توانداوراسرزنش کند.
تنهاراهی که برای فراراز احساساتمان می شناختیم اعتیادبوداماامروز یادگرفتیم خودمان عامل به وجودآمدن احساساتمان هستیم عامل به وجودآمدن همه ی مشکلات مامصرف کننده هااحساسات مابوده است پس باید احساسات خودراشناخته وبرای آنهاراهکاری پیداکنیم زیربنای آن رایادبگیریم وازراهنماکمک بخواهیم .

عودمجددفقط مصرف دوباره ی موادمخدرنیست عودمجددیعنی برگشتن به کارهای اشتباهی که قبلا انجام می دادیم .

(ودرآخرایشان متنی راقرائت کردندکه خودشان نوشته بودند)
کفشهایم را می پوشم وباآموزش وعمل کردن دررسیدنم. من زنده ام وزندگی ارزش رفتن راداردآنقدرمی روم تاصدای آموزش هاوعملکردم گوش عودمجددوبیماری اعتیادرا کرکند.خوب می دانم که گاه بیماری اعتیادویکی ازریشه های آن که وسوسه وعودمجددمی باشدمرارنج می دهدولی من همچنان خواهم رفت زیرارهایی ارزش دردورنج رادارد.عودمجدددردناک است گذشته های دردناک رارهامی کنم وبه آینده ای زیبامی رسم .رهایی نه ماندن است ونه رسیدن رهایی به سادگی رفتن می باشد.کلیدرهایی وعودمجدددردستان شماست.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۵/۰۴
وبلاگ شعبه والفجر

نظرات  (۱۰)

۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۰ ناهید قرداغی
با سلام وخدا قوت خدمت خانم حسن پوروآقای رحمانبان ممنون که موضوع را کامل شرح دادید واستفاده کردیم خداقوت به همه خانواده رستا انشاالله جهانی شود
۰۵ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۳۸ مهدی رحمانیان
باسلام خدا قوت خانم قمری
سلام و درود به همه اعضاى محترم 
جناب اقاى رحمانیان واقعا اموزشگرى خوبى بود شما همیشه مطالب رو خیلى روان بازگو میکنید امیدوارم در مسیر درمان همیشه ثابت قدم باشید 
خانم قمرى عزیزم خداقوت بابت وبلاگ 
پاسخ:
سپاسگزارم همسر مهربانم
با سلام وخسته  نباشید عالی بود مطالبتون
۰۸ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۴۷ فرزانه سلطانی
سلام وخداقوت  به خانم حسن پور واقای رحمانیان ومسئول وبلاگ .سپاسگزاریم 
با عرض سلام و خداقوت . 
باسلام وخداقوت خدمت خانوم قمری بابت وبلاگ

۰۸ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۴۵ محد حسین جمع دار
بعضی از عزیزان در مسیر رهایی انصافا به نسخه ی باور نکردنی تبدیل میشوند ، اقای رحمانیان یک عزیز دوست داشتنی میباشد که همواره سعی بر افزایش آگاهی در زمینه درمانی اعتیاد را داشته ،،و انصافا بدور از حاشیه سعی بر کمک کردن افراد هم درد دارند ، امیدوارم خداوند توانی صد چندان به این عزیز عنایت فرماید ،
با عرض سلام وخدا قوت
مطالب را مطالعه کردم خیلی عالی و روان توضیح دادند ممنون از جناب آقای رحمانیان و سرکار خانم حسن پور
و با تشکر از سرکار خانم قمری عزیز
باسلام وعرض خداقوت
بسیارعالی بود استفاده کردیم خداقوت به همگی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">